Sierakowski Park Krajobrazowy

Podstawowe informacje

Sierakowski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy utworzony 12 sierpnia 1991 w zachodniej części ówczesnego województwa poznańskiego. Po reformie administracyjnej w Polsce, dnia 1 stycznia 1991 r. obszar znajduje się na terenie obecnego województwa wielkopolskiego. Chroni on krajobraz polodowcowy z licznymi pagórkami morenowymi, rynnami jeziornymi dolinami rzek, wydmami oraz rozległymi kompleksami leśnymi.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ INFORMACJI O SPK

Fauna

Na terenach leśnych żyją: jelenie, daniele, sarny, dziki, wilki, borsuki i lisy, w wodach występuje: bóbr, wydra, piżmak i karczownik. Z rzadkich gatunków ryb wymienić należy sieje i sielawy. Godna uwagi jest awifauna Parku. Stwierdzono tu 216 gatunków ptaków, w tym 165 lęgowych oraz 51 gatunków nielęgowych i zalatujących sporadycznie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ INFORMACJI O FAUNIE

Flora

Lasy zajmują 33% powierzchni Parku. Największy zwarty kompleks stanowią bory sosnowe Puszczy Noteckiej, przeważnie o charakterze monokultur. W części południowej Parku dominują lasy mieszane i liściaste z udziałem dębów, buków, jesionów i sosen, np. połacie buczyn nad Jeziorem Lutomskim.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ INFORMACJI O FLORZE