Sierakowski Park Krajobrazowy

Z gatunków leśnych na uwagę zasługują m.in.: żywiec gruczołowaty, marzanka wonna, kokoryczka wonna czy bodziszek czerwony. W zbiorowiskach roślinności wodnej i szuwarowej z rzadszych gatunków występują m.in.: grążel żółty, grzybienie białe, czermień błotna, kłoć wiechowata. Na torfowiskach spotyka się rosiczki, storczyki, kruszczyki błotne i inne, stwierdzono też występowanie rzadkich gatunków mchów – reliktów glacjalnych.