Sierakowski Park Krajobrazowy

Ścieżki dydaktyczne

Na potrzeby edukacji wytyczono na terenie parku 5 ścieżek dydaktycznych:

Szlaki piesze

Przez teren Parku przebiegają znakowane szlaki piesze (czerwony, zielony, niebieski, czarny, żółty), rowerowe i szlak kajakowy rzeką Wartą. Polodowcowy krajobraz parku podziwiać można z wyznaczonych punktów widokowych:

Punkty widokowe

Na terenie Parku urządzono dwa punkty widokowe z parkingami: